Onderhoud van de leidingen in de tuin van een sproeiinstallatie

Een sproeiinstallatie wordt vaak eenmaal aangelegd en daarna is er geen omkijken meer naar. Althans, dat is de bedoeling. Men vergeet echter dat veel problematiek bij sproeiinstallaties zich pas laat of helemaal niet manifesteert. We geven enkele tips waarmee je eenvoudig kunt checken of je sproeiers nog goed functioneren.

Komt uit elke sproeier water?

De meest voor de hand liggende controle is door de sproeiers aan te zetten en te kijken of er overal evenveel water uit komt. Als dit het geval is dan is er in ieder geval geen heel groot lek of defect in de leidingen ontstaan en zitten de sproeiers in ieder geval niet verstopt. Mochten een of meerdere sproeiers geen water meer geven, dan wordt het wat lastiger. In het meest gunstige geval is een sproeiertje verstopt en kun je deze eenvoudig loshalen en schoonspoelen of doorprikken. De sproeier zou nu weer water moeten sproeien. Als dit nog niet het geval is, kan het zijn dat er een leiding ondergronds kapot is geraakt en het water wegstroomt alvorens het bij de sproeier kan komen. Je zult hiervoor moeten gaan graven of een loodgieter moeten inschakelen.

Blokkeer de sproeiers en kijk of er geen water verloren gaat

Als je de sproeiinstallatie inschakelt en de sproeiers blokkeert, zou er in principe geen water uit de kraan mogen stromen. Wanneer je je oor bij de aansluiting van de sproeiinstallatie houdt, zou je dus geen stromend water mogen horen. Als dit wel het geval is, ook al is het maar zeer gering, is de kans groot dat er een ondergronds lek aanwezig is. Je zult de installatie bloot moeten graven en het lek moeten verhelpen. Zonder dit te doen zal het lek aanwezig blijven, zul je op den duur druk verliezen waardoor de sproeiers niet meer allemaal even veel water geven of zal het lek verergeren en de scheuren erger worden waardoor de hele installatie zal stoppen.

Andere problematiek?

Sproeiinstallaties zijn erg kwetsbare zaken. Wanneer een sproeiinstallatie niet naar behoren functioneert, is het vaak aan te raden een loodgieter in te schakelen. Deze kan eenvoudig controleren of een installatie onderhouden moet worden en kan eventuele problemen doorgaans relatief snel verhelpen. Ook kan hij je helpen met eventuele uitbreidingen of aanpassingen aan de installatie.